6 de janeiro de 2012

SHIVA meets BUDHA itinerary

1 - 1/DEZ qui
Vôo. Lisboa (07h30) - Londres (10h10)
Vôo. Londres (11h45) – Delhi (01h25)
Hotel. Chanchal Continental

2 - 2/DEZ sex
Delhi. breakfast + Nuchita
Old Delhi.
Train. Delhi (16h20) - Varanasi (05h15)
Noite no comboio

3 - 3/DEZ sab
Varanasi. Ganga Ghat walk
Vishwanath temple.
Hotel. Palace On Steps

4 - 4/DEZ dom
Varanasi. Sunrise boat ghat.
Sanskrit University. Durga temple,
Train. Varanasi (00h40) – Gorakpur (06h50)
Noite no comboio

5 - 5/DEZ seg
Bus. Gorakpur – Sonauli (3h)
Border. India – Nepal
Bus. Sonauli – Sauraha (5h)
Hotel. Travellers Jungle Camp

6 - 6/DEZ ter
Sauraha. Elephant bathtime.
Chitwan Park. Elephant ride + Canoe
Elephant breeding center.
Hotel. Travellers Jungle Camp
  
7 - 7/DEZ qua 
Bike. Tharu Villages
Hotel. Travellers Jungle Camp
 
8 - 8/DEZ qui
Bus. Sauraha – Pokhara (6h)
Pokhara.
Hotel. Little Tibetan Guest House
 
9 - 9/DEZ sex
Vôo. Pokhara – Jomsom
Jeep. Jomsom – Muktinah
Trek. Muktinah – Jharkot - Kagbeni
Hotel. Nilgiri View

10 - 10/DEZ sab
Kali Gandaki
Trek. Kagbeni – Jomsom – Marpha
Jeep. Marpha – Ghasa
Hotel. Eagle’s Nest.

11 - 11/DEZ dom
Kali Gandaki
Trek. Ghasa – Dana - Tatopani
Jeep. Tatopani - Beni
Noite em Beni

12 - 12/DEZ seg
Bus. Beni – Pokhara
Pokhara Lake. Relax.
Hotel. Little Tibetan Guest House

13 - 13/DEZ ter
Bus. Pokhara – Kathmandu (6h)
Kathmandu. Durbar Square.
Thamel.
Hotel. Ganesh Himal

14 - 14/DEZ qua
Kathmandu.
Boudha. Pashupatinath.
Thamel.
Hotel. Ganesh Himal

15 - 15/DEZ qui
Patan.
Hotel. Ganesh Himal

16 - 16/DEZ sex
Vôo. Kathmandu (11h40) - Delhi (13h15)
Old Delhi Fort + Bazaar
Hotel. Chanchal Continental

17 - 17/DEZ sab
Vôo. Delhi (12h30) - Londres (16h30)
Vôo. Londres (19h40) – Lisboa (22h20)

Sem comentários: